کوتاه نوشت های سین الف

کوتاه ترین دعا برای بزرگترین آرزو اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

کوتاه نوشت های سین الف

کوتاه ترین دعا برای بزرگترین آرزو اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

کوتاه نوشت های سین الف

من در اینستاگرام

mahjoor.313

آخرین نظرات

۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۱
خرداددر لحظه ی بغضم از تو نسرایم !

ترسم که به نامت اشکم شود آویز 


دسخط

سین الف
  • سین الف
۳۱
خردادناخدای کشتی ام مقصد کجا خواهی روم ؟

کوه قاف میلت کشد یا رود نیل مقصد کنم ؟؟!


دسخط

سین الف

  • سین الف
۳۱
خردادکنج خرابه ی دنیا چون کودکی یتیم

با گریه و هق هق بابا  نیامدی ؟؟!


اللهم عجل لولیک الفرج

دسخط

سین الف

  • سین الف
۳۱
خردادگفتا به من عاشقتم مثل خودم با منطقی

گفتم به او عاشق شدن در منظرم بی منطقیست !دسخط

سین الف

  • سین الف
۳۱
خردادجمعه ها یک یک همه در سبقت از  همدیگرند

غفلت ما و فرار جمعه ها فعلا همین !


اللهم عجل لولیک الفرج

سین الف

بانو سها

  • سین الف
۳۱
خردادشک ندارم که تو با عشق قرابت داری !

جگرش یا نفسش بگو چه نسبت داری ؟!


دسخط
سین الف
  • سین الف
۳۰
خرداد


گاهی . . .

آنقدر از خودم دور میشوم که خودم رانمی بینم !

و نیز  گاهی  آنقدر در خود غرقم می شوم که بازهم خود را نمی بینم !

سلامم را به خودم برساید دلم عجیب برایش تنگ شده است !


دسخط

سین الف

  • سین الف
۳۰
خرداد


گفتی مرا این گونه سخت از خود چرا می رانی ام!؟

تأیید لبخندت کنم یا لایک آن یک شاخه گل!؟


دسخط

سین الف

  • سین الف
۳۰
خردادخط خطی هایم عجیب یاد تو اند

هر خطی را می کشم you می شود ...!


دسخط

سین الف

  • سین الف
۳۰
خرداد


کاش دلها هم می توانستندحرف بزنند ...!

تا دیگر نیازی به کلنجار رفتن با زبانشان را نداشتند . . .!

آنوقت بود که دیگر دلها رفاقت میکردند ...نه زبانها


دسخط

سین الف

  • سین الف